Hjälp till att värva nya medlemmar

Har du en kollega eller vän som är intresserad av konst och kultur? Berätta om SBK Konstförening och värva gärna hen som medlem!
Ladda ner vår affisch och sprid på din arbetsplats!

Just nu är vi 127 medlemmar i SBK Konstförening, men vi vill gärna bli fler.

Ju fler vi är som åker på konstresor, går på kurser, lyssnar på föredrag och går på guidade visningar med mera, desto bättre och trevligare blir det! Och ju fler medlemsavgifter, desto mer konst kan vi köpa in till konstlotteriet!

Läs mer om medlemskapet här:
SBK konstförening Göteborg Medlem (konstforeningar.se)