Årsmöte 21 mars

Vi träffades på Galleri Viking, på skeppet Barken Viking nära Operan. Kvällen bjöd på årsmöte, lättare förtäring och konst.

Kvällen började med årsmötet, som genomfördes enligt plan utan anmärkningar. se protokollet här intill.
Efter mötet bjöds vi på ost, kex mm och konstnärerna som ställde ut i galleriet presenterade sig. Flera verk köptes in till årets utlottning.

Tack till alla som deltog och gjorde årsmötet till en trevlig kväll.

Och stort tack till Svenska konstnärsförbundet som anordnade kvällen så fint.

Dagordning:

 1. Val av mötesordförande.
  2. Val av justeringsmän.
  3. Beslut om att mötet är behörigt utlyst.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Föredragande av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
  6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
  7. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
  9. Val av ordförande.
  10. Val av övriga ledamöter.
  11. Val av revisorer.
  12. Val av valkommitté.
  13. Styrelsens förslag till stadgeändring §3 Medlemsavgift och bidrag.
  14. Styrelsens förslag att lägga till en bilaga till stadgarna som reglerar konstlotteriet.
  15. Styrelsens förslag till stadgeändring §8 Utställning och utlottning av konstverk.
  16. Ev. inkomna motioner.
  17. Närvarovinst lottas ut.
  18. Mötet avslutas.